Tag Archives: pelaburan

AIA AFG Takaful: The best Takaful Medical Card

Kesedaran mengenai Kad Perubatan (medical card) hari ini tidak boleh dinafikan lagi… Saban hari berita demi berita dipaparkan di media sama ada di dada akhbar, majalah dan sebagainya… Namun apakah pelan medical card yang paling bersesuaian dengan keperluan dan kehendak … Continue reading

Posted in Medical Card | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments